Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Yleistä

Noudatamme Senioriliiton strategiaa ja toiminta-ajatusta sekä otamme piirin toiminnassa huomioon Rohkeasti Seniori-hankkeen. Vuoden 2021 toiminnan teemana on Rohkeasti tulevaisuuteen.

Liitto täyttää ensi vuonna 50 vuotta ja piiri osallistuu juhlallisuuksiin myöhemmin päätettävällä tavalla.

Piirin tarkoituksena on toimia jäsenyhdistystensä ja liiton välisenä yhdyssiteenä, tukea jäsenyhdistystensä toimintaa esim. järjestämällä yhdistystensä jäsenille koulutusta, neuvoa ja opastaa eri asioissa, toimia ikääntyvien ja eläkeläisten alueellisena edunvalvojana ja pitää yhteyttä alueensa muihin eläkeläisjärjestöihin, olla puolueisiin kuulumaton ja noudattaa liiton hyväksymiä arvoja.

Järjestötoiminta

Koulutukset

Piiristä osallistutaan liiton järjestämiin koulutuksiin tarpeen mukaan. Piiri järjestää omia koulutuksia yhdistystensä jäsenille vuonna 2021 mm. muistikerho-ohjaajien koulutusta, toimihenkilökoulutuksen tammikuussa, Kilta-koulutusta, koulutusta hyvien mediatekstien kirjoittamiseksi sekä mediasuhteiden hoitamiseksi, Teams-koulutusta sekä muuta koulutusta tarpeen mukaan. Rohkeasti eläkkeelle -kurssi järjestetään liiton ja yhdistyksen kanssa yhdessä kevään aikana.

Jäsenhankinta

Tavoitteena on toimia siten, että saamme lisää jäseniksi erityisesti nuorempia senioreita. Järjestetään piirissä jäsenhankintakilpailu yhdistysten kesken. Nimetään RoSe-yhteyshenkilöt yhdistyksiin ja kokoonnutaan keskustelemaan toimintamalleista.

Kokoukset

Piirin sääntömääräiset kokoukset: kevätkokous pidetään viimeistään huhtikuun 15.päivänä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Piiri järjestää nämä kokoukset joko lähi- tai etäkokouksina.

Piirihallitukseen kuuluu neljätoista (14) edustajaa, yksi kustakin jäsenyhdistyksestä. Piirihallitus kokoontuu tarpeen mukaan 5-6 kertaa toimintavuoden aikana. Piirihallituksen jäsenten edellytetään olevan paikalla piirihallituksen kokouksessa tai ollessaan itse estynyt, lähettämään varaedustajan paikalle. Teams-kokouksia pidetään tarvittaessa.

Työvaliokunta valmistelee piirihallituksen kokoukset sekä muut piirin tilaisuudet ja kokoontuu tarpeen mukaan. Työvaliokunta laatii kokouksistaan muistion. 

Matkat ja tapahtumat

Näillä näkymin ulkomaanmatkat eivät ainakaan kevään aikana ole mahdollisia. Selvitellään mahdollisuutta kotimaan matkan toteuttamiseen, joko syksyllä ruska-matkana Ivaloon tai ehkä johonkin muuhun kotimaan kohteeseen. Koronatilanne ratkaisee asian.

Mahdollisesti talvella järjestetään piirin pilkkikisa, keväällä keilakilpailu ja alkukesällä piirin golf-kilpailu. Tarkat ajat ja paikat ilmoitetaan myöhemmin.

Toukokuun alussa toteutettavalla Kansallisen senioriliiton Seniorikävelyllä teemana on ensi vuonna ”Ota ystävä mukaan”. Olisi toivottavaa, että mahdollisimman moni yhdistys osallistuisi tapahtumaan. Myös hoivakotien asukkaita voisimme ulkoiluttaa.

Kesällä 2021 piiri järjestää piirin kotiseutupäivän, kulttuuripäivän tai kirkkopäivän, mikäli se on mahdollista.

Yhdistyksiä kannustetaan järjestämään ”Seniorien ympäristöpäivä”, johon kutsutaan osallistumaan omien jäsenten lisäksi ei-jäseniä sekä opiskelijoita tai koululaisia. Tarkoituksena kerätä roskia oman kunnan alueelta, mahdollisesti vesistöjen läheisyydestä.

Piirimme järjestää Kolmen piirin tapaamisen syksyllä 2021. Osallistumme myös Turun kirjamessuille 1.-3.10.2021.

Viestintä

Toivoisimme yhdistysten aktivoituvan Facebookin käytössä. Ne yhdistykset joilta Facebook vielä puuttuu, voisivat pohtia sen käyttöön ottamista. Piiri toivoo myös yhdistysten omien tapahtumien julkaisemista piirin Facebook-sivulla Näissä asioissa saa opastusta piirin toimihenkilöiltä. Piirin erillinen viestintäsuunnitelma on toimintasuunnitelman liitteenä.

Yhteistyö ja edunvalvonta

Piiri toimii yhteistyössä mm. seuraavien organisaatioiden kanssa Maakuntaliitto, Pikku-Eetu eli Varsinais-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta sekä Vanhustyön keskusliitto. 

Piirin yhteistyökumppaneita ovat mm. Tallink, KonTiki , Turun Messukeskus  ja Matkapojat.

Talous

Piiri ei peri jäsenmaksua yhdistyksiltä, mutta liitto maksaa piirille toimintatukea ja koulutusavustuksia. Yhdistykset voivat anoa piiriltä toimintatukea.

Piirin taloudesta laadittu erillinen talousarvio vuodelle 2021 on tämän toimintasuunnitelman liitteenä.

Muu toiminta

Piiri järjestää vuoden 2021 aikana piirihallituksen jäsenille suunnittelupäivän, jossa on tarkoitus käydä keskustelua piirin ja yhdistysten toiminnasta sekä suunnitella vuoden 2022 toimintaa.

Teams- sovellusta käytetään kokouksissa, tapaamisissa, kerhoissa ja erilaisissa tapahtumissa koko piirin alueella soveltuvuuden ja tarpeen mukaan.