Toimintasuunnitelma vuodelle 2022


Yleistä

Noudatamme Senioriliiton strategiaa ja toiminta-ajatusta sekä otamme piirin toiminnassa huomioon Rohkeasti Seniori-hankkeen. Vuoden 2022 toiminnan teemana jatkuu Rohkeasti tulevaisuuteen.

Piirin tarkoituksena on toimia jäsenyhdistystensä ja liiton välisenä yhdyssiteenä, tukea jäsenyhdistystensä toimintaa esim. järjestämällä yhdistystensä jäsenille koulutusta, neuvoa ja opastaa eri asioissa, toimia ikääntyvien ja eläkeläisten alueellisena edunvalvojana ja pitää yhteyttä alueensa muihin eläkeläisjärjestöihin, olla puolueisiin kuulumaton ja noudattaa liiton hyväksymiä arvoja. Piirin toiminnassa korostetaan myös pehmeitä arvoja.

Järjestötoiminta

Koulutukset

Piiristä osallistutaan liiton järjestämiin koulutuksiin tarpeen mukaan. Piiri järjestää omia koulutuksia yhdistystensä jäsenille vuonna 2022 mm. muistikerho-ohjaajien koulutusta, toimihenkilökoulutuksen tammikuussa, Kilta-koulutusta ja koulutusta yhdistysten matkavastaaville tarvittaessa, Facebookin ja muun somen koulutusta yhdistysten toimijoille sekä muuta koulutusta tarpeen mukaan. Piiri käynnistää uudenlaisen koulutuksen yhdistysten uusille jäsenille, lähinnä 50-luvulla syntyneille. Tavoitteena on sitouttaa jäsenistöä
sekä löytää heistä mahdollisia toimijoita yhdistyksiin ja piiriin. Rohkeasti seniori -hankkeen tilaisuuksia järjestetään liiton ja yhdistysten kanssa yhdessä, mikäli hankkeen rahoitus jatkuu.

Jäsenhankinta

Tavoitteena on toimia siten, että saamme lisää jäseniksi erityisesti nuorempia senioreita. Piiri kannustaa yhdistyksiä aktiiviseen jäsenhankintaan sekä sellaiseen toimintaan, joka lisää kiinnostavuutta ja vetovoimaisuutta senioriyhdistysten toimintaa kohtaan. Näin lisätään iloa seniorien arkeen ja vähennetään yksinäisyyttä.

Kokoukset

Piirin sääntömääräiset kokoukset: kevätkokous pidetään viimeistään huhtikuun 15.päivänä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Piiri järjestää nämä kokoukset joko lähi- tai etäkokouksina.

Piirihallitukseen kuuluu neljätoista (14) edustajaa, yksi kustakin jäsenyhdistyksestä. Piirihallitus kokoontuu tarpeen mukaan 5-6 kertaa toimintavuoden aikana. Piirihallituksen jäsenten edellytetään olevan paikalla piirihallituksen kokouksessa tai ollessaan itse estynyt, lähettämään varaedustajan paikalle. Etäkokouksia pidetään tarvittaessa.

Työvaliokunta valmistelee piirihallituksen kokoukset sekä muut piirin tilaisuudet ja kokoontuu tarpeen mukaan. Työvaliokunta laatii kokouksistaan muistion.

Matkat ja tapahtumat

Järjestetään risteily 23.–24.3. Viking Linen uudella Viking Glorylla. Selvitellään mahdollisuutta järjestää syksyinen ruska-matka Lappiin. Koronatilanne ratkaisee asian.

Mahdollisesti talvella järjestetään piirin pilkkikisa, ja myöhempänä ajankohtana keilakilpailu ja piirin golf-kilpailu. Tarkat ajat ja paikat ilmoitetaan myöhemmin.

Olisi toivottavaa, että mahdollisimman moni yhdistys osallistuisi toukokuun alussa toteutettavaan Kansallisen senioriliiton ”Rohkeasti yhdessä” -seniorikävelyyyn. Myös hoivakotien asukkaita voisimme ulkoiluttaa.

Kesällä 2022 piiri järjestää piirin kotiseutupäivän, kulttuuripäivän tai kirkkopäivän, mikäli se on mahdollista.

Yhdistyksiä kannustetaan järjestämään ”Seniorien ympäristöpäivä”, johon kutsutaan osallistumaan omien jäsenten lisäksi ei-jäseniä sekä opiskelijoita tai koululaisia. Tarkoituksena kerätä roskia oman kunnan alueelta, mahdollisesti vesistöjen läheisyydestä.

Piirimme järjestää Kolmen piirin tapaamisen syksyllä 2022. 

Osallistumme myös Turun kirjamessuille 30.9.-2.10.

Viestintä

Toivoisimme yhdistysten aktivoituvan Facebookin käytössä. Ne yhdistykset joilta Facebook vielä puuttuu, voisivat pohtia sen käyttöön ottamista. Piiri toivoo myös yhdistysten omien tapahtumien julkaisemista piirin Facebook-sivulla. Näissä asioissa saa opastusta piirin toimihenkilöiltä. Piirin erillinen viestintäsuunnitelma on toimintasuunnitelman liitteenä.

Yhteistyö ja edunvalvonta

Piiri toimii yhteistyössä mm. seuraavien organisaatioiden kanssa Maakuntaliitto, Pikku-Eetu eli Varsinais-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta sekä Vanhustyön keskusliitto.
Piirin yhteistyökumppaneita ovat mm. Siljaline, Viking Line, KonTiki , Turun Messukeskus ja Matkapojat.

Talous

Piiri ei peri jäsenmaksua yhdistyksiltä, mutta liitto maksaa piirille toimintatukea ja koulutusavustuksia. Yhdistykset voivat anoa piiriltä toimintatukea.

Piiri anoo STEAn järjestöavustusta ensi vuodelle 3000 €. Avustuksen käyttökohteina olisivat mm. digitaaliset laitteet ja etätoiminnan kehittäminen.
Piirin taloudesta laadittu erillinen talousarvio vuodelle 2022 on tämän toimintasuunnitelman liitteenä.

Muu toiminta

Piiri palkitsee vuoden lopussa Vuoden yhdistyksen rahapalkinnolla (500 €). Yhdistykset voivat hakea Vuoden yhdistys -arvoa raportoimalla piirihallitukselle yhdistyksensä toiminnasta.

Piiri järjestää vuoden 2022 aikana piirihallituksen jäsenille suunnittelupäivän, jossa on tarkoitus käydä keskustelua piirin ja yhdistysten toiminnasta sekä suunnitella vuoden 2023 toimintaa.

Teams- sovellusta käytetään kokouksissa, tapaamisissa, kerhoissa ja erilaisissa tapahtumissa koko piirin alueella soveltuvuuden ja tarpeen mukaan.